Regionale omroepen worden één mediabedrijf

De 13 regionale omroepen hebben een voorstel voor een nieuwe ‘slagvaardige’ structuur aangeboden aan staatssecretaris Dekker. Het plan omvat de komt van één mediabedrijf, waarbij dubbelingen op het gebied van techniek, sales en marketing, personeelsbeleid en financiën worden voorkomen. De omroepen blijven individueel bestaan, met eigen redacties onder een eigen hoofdredactie. De veranderingen gaan ten koste van 150 tot 180 banen.

Meer.

ChristenUnie wil geen bezuiniging op Omrop Fryslân

Er moet niet bezuinigd worden op Omrop Fryslân. Dat zegt Tweede Kamerlid Gert Jan Segers van de ChristenUnie. Segers wil dat de Omrop buiten de bezuinigingen van staatssecretaris Dekker gehouden wordt, vanwege het feit dat het Fries de tweede rijkstaal van ons land is. Samen met het CDA heeft de ChristenUnie in een motie opgeroepen om niet te bezuinigen op Omrop Fryslân.

Meer,

Regionale omroepen blijven zelfstandig

De regionale omroepen moeten ook in de toekomst vanuit hun eigen identiteit invulling kunnen geven aan de publieke media-opdracht in de regio. Dat moeten ze zelfstandig én onafhankelijk kunnen doen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van OCW. Door nauwere samenwerking met elkaar, met de landelijke omroep en met andere regionale mediabedrijven kan volgens de bewindsman de journalistieke slagkracht binnen de regio groter worden.

Meer.

‘Regionale media moeten online hun krachten bundelen’

Regionale media kunnen bij online innovaties beter de krachten bundelen. Dat zei Inge Brakman tijdens een NVJ-debat over regionale journalistiek. Daarmee herhaalde ze een hoofdlijn uit het advies dat een commissie onder haar leiding onlangs aan staatssecretaris Dekker uitbracht. ‘Ik zie dit al jaren als een oplossing voor de problemen van de regionale journalistiek. Alles gaat naar internet en dan is het niet verstandig elkaar daar te beconcurreren.’  In L1 en Media Groep Limburg (MGL), uitgever van het Limburgs Dagblad en De Limburger, vindt Brakman medestanders. De omroep en de krant starten een gezamenlijk digitaal nieuwsplatform.

Meer.

Raad voor Cultuur: omroep en krant moeten samenwerken

In een advies over de publieke omroep bepleit de Raad voor Cultuur de journalistieke krachten in de regio te bundelen en samenwerking mogelijk te maken met maatschappelijke instellingen en private mediabedrijven. Dit zou intensieve samenwerkingsvormen tussen regionale kranten, regionale omroepen en lokale omroepen mogelijk maken. Het advies verwijst onder meer naar de samenwerking tussen BN DeStem en Omroep Brabant: ‘In dit licht verdienen de recente experimenten op dit vlak in verschillende provincies navolging (…).’

Lees het rapport (pdf).

Nieuwsplatform Limburg gaat 1Limburg heten

1Limburg luidt de naam van een gezamenlijk nieuwsplatform van Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad en omroep L1. Er komt een gezamenlijk website en apps voor tablets en smartphones. Op de website van de kranten en de omroep zal voortaan geen nieuws meer te vinden zijn. De bezoeker kan er wel terecht voor bijvoorbeeld de digitale krant en het radio- en televisie-aanbod. Voor het dagelijkse nieuws moet hij voortaan naar de website 1Limburg.nl.

Meer

Dekker bepleit samenwerking in de regio

Staatssecretaris Dekker gaat de samenwerking van de Nederlandse Publieke Omroepen (NPO) en de regionale omroepen zelf aanpakken. Hij zei dat tijdens het jaarcongres van ROOS, de Regionale Omroep Overleg en Samenwerking. Daarnaast bepleitte hij nieuwe redactionele samenwerkingsvormen in de regio: ‘Help mij door blijvend naar unieke redactionele samenwerkingsvormen te zoeken. Want als u uzelf opnieuw kunt uitvinden, (…) gaat onze regionale omroep een solide toekomst tegemoet.’

Meer.

‘Kabinet moet regionaal mediacentrum steunen’

SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt dat het kabinet eraan mee moet werken dat er een regionale mediacentra komen. Volgens Van Dijk staat de regionale pers zwaar onder druk en raken inwoners minder goed geïnformeerd over hun regio. ‘Als niemand weet wat bestuurders uitspoken, kunnen koninkrijkjes ontstaan waarin wethouders ongestoord hun gang kunnen gaan. Dat is zeer ongezond voor de werking van de democratie’, zegt Van Dijk.

Meer.

L1 en Limburgs Dagblad gaan online samenwerken

Media Groep Limburg, en regionale omroep L1 willen intensief samen gaan werken op digitaal gebied. Directies en hoofdredacties van L1 en de Limburgse kranten gaan in vier werkgroepen de mogelijkheden in kaart brengen. De bedoeling is om binnen enkele maanden het eerste onderzoek af te ronden. In april 2014 zou de nieuwe gezamenlijke website in de lucht moeten gaan.

Meer.

Mediacentrum West-Brabant van start

Hoofdredacteuren Johan van Uffelen van dagblad BN DeStem en Henk Lemckert van Omroep Brabant hebben het Regionaal Mediacentrum in West-Brabant geopend. De opening werd gevierd in aanwezigheid van commissaris van de Koning Wim van de Donk. Daarnaast waren provinciebestuurster Brigite van Haaften, afgevaardigden van het ministerie van OCW, bestuursvoorzitter Susan Duinhoven van Wegener en afgevaardigden van het Commissariaat voor de Media aanwezig bij de officiële opening.

Meer.