In een advies over de publieke omroep bepleit de Raad voor Cultuur de journalistieke krachten in de regio te bundelen en samenwerking mogelijk te maken met maatschappelijke instellingen en private mediabedrijven. Dit zou intensieve samenwerkingsvormen tussen regionale kranten, regionale omroepen en lokale omroepen mogelijk maken. Het advies verwijst onder meer naar de samenwerking tussen BN DeStem en Omroep Brabant: ‘In dit licht verdienen de recente experimenten op dit vlak in verschillende provincies navolging (…).’

Lees het rapport (pdf).