De regionale omroepen moeten ook in de toekomst vanuit hun eigen identiteit invulling kunnen geven aan de publieke media-opdracht in de regio. Dat moeten ze zelfstandig én onafhankelijk kunnen doen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker van OCW. Door nauwere samenwerking met elkaar, met de landelijke omroep en met andere regionale mediabedrijven kan volgens de bewindsman de journalistieke slagkracht binnen de regio groter worden.

Meer.