De 13 regionale omroepen hebben een voorstel voor een nieuwe ‘slagvaardige’ structuur aangeboden aan staatssecretaris Dekker. Het plan omvat de komt van één mediabedrijf, waarbij dubbelingen op het gebied van techniek, sales en marketing, personeelsbeleid en financiën worden voorkomen. De omroepen blijven individueel bestaan, met eigen redacties onder een eigen hoofdredactie. De veranderingen gaan ten koste van 150 tot 180 banen.

Meer.