‘De nieuwe generatie schoolverlaters wil uitdaging en flexibiliteit. Dat vereist aanpassing van de arbeidsmarkt.’ Interview met hoofdredacteur Alex Beishuizen van Intermediair.