Het Fries Mediafonds gaat tot medio 2016 op slot. Het fonds, dat Friese media financieel moet ondersteunen bij innovatie en onderzoeksjournalistiek, wacht eerst de ervaringen af van een proef met het nieuwe zogeheten Regionale Mediacentrum. Er zijn klachten dat het fonds te exclusief zou zijn en te weinig effectief. Daarom zal nu eerst het effect van het Regionale Mediacentrum worden geëvalueerd.

Meer.