Alex Beishuizen Computable LOF Prijs 2009ICT-vaktitel Computable stopt na 46 jaar met het reguliere vakblad in print. In het laatste ‘gewone’ nummer wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de vaktitel. In de jaren dat Alex Beishuizen en Johannes van Bentum gezamenlijk de hoofdredactie van Computable vormen, verandert er veel op de redactie. In de periode 2005 tot en met 2009 wordt Computable een online titel, er komt een panel van honderden ict-experts en het werk op de redactie ondergaat de nodige wijzigingen.

Lees meer.